Sesja 29 kwietnia 2022 r.

 • Informacja o sesji
  189 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 242)
  639 KB
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 243)
  130 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemyśl na lata 2022-2025 (druk nr 244).
  2 MB
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych (druk nr 245)
  221 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 246)
  219 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 247)
  218 KB