Zarządzeniem wewnętrznym Nr 1/12 z dnia 23 marca 2012 r. Wójta Gminy Siemyśl wprowadził Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Siemyśl.

        Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Siemyśl  zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników Urzędu Gminy Siemyśl. Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej, a poprzez to kształtowaniu właściwych relacji pracowników Urzędu ze społecznością lokalną.

Zarządzenie Nr 1/12    »»»