Urząd Gminy Siemyśl zapewnia usługę tłumacza migowego na wniosek.

Osoby, które potrzebują tłumacza języka migowego proszone są o wysłanie e-maila z tematem wizyty i krótkim opisem sprawy lub przesłanie wniosku o zapewnienie tłumacza języka migowego.

Kontakt z Urzędem Gminy Siemyśl:
– telefon: 94 35 88 013, 94 35 88 017,
– telefon komórkowy: 690 120 656 (możliwość komunikacji SMS i /lub MMS)
– fax: 94 35 85 315,
– e-mail: ug_siemysl@post.pl - moz-txt-link-abbreviated,
– skrytka na ePUAP: /gminasiemysl/SkrytkaESP.

Ustalimy termin spotkania w celu sprawnego załatwienia sprawy.

Wnioski znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  – http://bip.siemysl.pl/index.php?id=287969

 

Połączenie z tłumaczem języka migowego