Nabór zgłoszeń do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

 

            Wójt Gminy Siemyśl informuje, iż w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej,  na terenie Gminy Siemyśl przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ww. odpadów.

            W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Siemyśl zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, powinni złożyć w Urzędzie Gminy Siemyśl (pok. nr 112) odpowiedni formularz w terminie do 20.12.2019 r.

Formularz można pobrać ze strony internetowej: http://bip.siemysl.pl/index.php?id=246609

            W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Siemyśl ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

            Koszt zbierania odpadów bezpośrednio z gospodarstw rolnych nie jest kosztem kwalifikowanym dlatego też uczestnicy programu będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady w terminie i do miejsca zbiórki wskazanego przez Gminę Siemyśl.

Wszelkie pytania proszę kierować pod nr tel.: 94 35 85 336

 

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia i klauzula RODO  

2. Regulamin nabór wniosków