Informacja, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

 

Informuje się,  że Gmina Siemyśl nie udziela dotacji, o których mowa w art. 16-21, art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203, z późn.).