• Uchwała Nr 149/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl
    109 KB
  • Uchwała Nr 150/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl
    107 KB