Koordynator do spraw dostępności

Wójt Gminy Siemyśl

Zarządzeniem Nr 41/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. 

wyznaczył na funkcję koordynatora do spraw dostępności

 

Panią Magdalenę Wójtowicz

tel. 943 585 338

e-mail: m.wojtowicz@siemysl.pl