GMINA SIEMYŚL

ul. Kołobrzeska 14

78-123 Siemyśl 

NIP 671-180-18-32

REGON 330920498

kod terytorialny gminy - 3208062

województwo zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski, gmina Siemyśl


URZĄD GMINY SIEMYŚL

ul. Kołobrzeska 14

78-123 SIEMYŚL

NIP Urzędu:   671-10-46-086 

Tel. 943 588 013, 943 588 017, 943 588 078

tel. komórkowy dla osób o szczególnych potrzebach

(możliwość komunikacji SMS i /lub MMS): 690 120 656

Fax. 943 067 100

e-mail: ug_siemysl@post.pl

elektroniczna skrzynka podawcza - adres skrytki na platformie e-puap:

/gminasiemysl/SkrytkaESP

https://epuap.login.gov.pl/

Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany

Urząd Gminy pracuje w godzinach:

poniedziałek - 7.00 - 16.00

wtorek - czwartek - 7.00 - 15.00

piątek - 7.00 - 14.00


Wygodny dostęp do Twoich podatków i opłat lokalnych 


Informacja o Urzędzie Gminy Siemyśl

w polskim języku migowym (PJM)


Poradnik petenta -

jak załatwić sprawę urzędową


RADA GMINY SIEMYŚL


Stawki podatków na 2024 r.

Druki podatkowe dla osób fizycznych i prawnych


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2024 r.

Wysokość  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Informacje o polowaniach


Sprzedaż, najem

PRZETARGI  »»

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I NAJMU     »»»


 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wszystkie ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dostępne są na Platformie eZamawienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/list
 


Należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie Punkt kasowy w Siemyślu - bez prowizji bankowej lub w innym banku na konto Urzędu Gminy Siemyśl.

Numery kont bankowych do dokonywania wpłat należności z tytułu:

opłaty skarbowej

02 8581 1030 0819 3001 0000 0000

opłaty targowej

46 8581 1030 0819 3002 0000 0000

opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

90 8581 1030 0819 3003 0000 0000

opłaty za miejsce grzebalne na cmentarzach oraz od wykonania nagrobka

37 8581 1030 0819 3004 0000 0000

pozostałe należności nie wymienione wyżej

76 8581 0004 0015 0819 2000 0001

UWAGA !

Wpłat z tytułu należności podatkowych oraz należności z tytułu miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej lub informacji o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego.