Sesja 27.09.2013 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji   »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2013 r. (druk nr 203)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 204)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 205)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 206)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 207)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 208)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 209)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 210)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 211)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 212)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 213)    »»»

i

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2013 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (druk nr 214)     »»»