• Informacja o sesji
  347 KB
 • projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku o nieruchomości - druk 139
  2 MB
 • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r. - druk 143
  2 MB
 • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania (...) - druk 144
  690 KB
 • projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - druk 145
  492 KB
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2011/2012 - druk 146
  4 MB