Sesja 28 marca 2022 r.

 • Informacja o sesji
  191 KB
 • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 229)
  3 MB
 • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 230)
  2 MB
 • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022-2030 (druk nr 231)
  2 MB
 • projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 232)
  1 MB
 • projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej (druk nr 233)
  338 KB
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 234)
  241 KB
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Siemyśl” na rok 2022 (druk nr 235)
  762 KB
 • projekt uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Siemyśl miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (druk nr 236)
  280 KB
 • projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 237)
  226 KB
 • projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 238)
  247 KB
 • projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 239)
  244 KB