• Informacja o sesji
  218 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 278).
  771 KB
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 279).
  423 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 280).
  261 KB
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2021/2022 (druk nr 281).
  8 MB