Sesja Rady Gminy Siemyśl - 27 kwietnia 2021 r.

 • Informacja o sesji
  165 KB
 • 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 174).
  884 KB
 • 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 175).
  308 KB
 • 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2021-2024 (druk nr 176).
  946 KB
 • 4. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (druk nr 177).
  183 KB
 • 5. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 178).
  1 MB