Sesja 27 października 2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»    

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 201)    »»»

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 202)    »»»

oraz

Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2016/2017 (druk nr 203)    »»»