Sesja 30.09.2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 56)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 57)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu (druk nr 58)    »»»

- informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2015 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 59)     »»»