Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 22)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 23)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 24)    »»»

- w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl. (druk nr 25)    »»»

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siemyśl. (druk nr 26)    »»»