Sesja 26.03.2014 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji     »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. (druk nr 243)    »»»

- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (druk nr 244)    »»»

- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych. (druk nr 245)    »»»

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego. (druk nr 246)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości. (druk nr 247)   »»»