Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

 

Wójt Gminy Siemyśl

w sprawach skarg i wniosków

przyjmuje we wtorki

w godzinach 14.00 - 16.00

Skargi i wnioski

w Urzędzie Gminy

przyjmuje i rozpatruje

Podinspektor Justyna Sacha

(pok. nr 102)