Pliki do pobrania

  • Uchwała Nr 318/XLIV/23 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
    221 KB
  • Uchwała Nr 61/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
    348 KB
  • Uchwała Nr 123/XXI/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej
    100 KB

Uchwały podatkowe i stawki podatków na 2024 r.

Stawki podatku od nieruchomości na 2024 r.

Uchwała Nr 318/XLIV/23 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 5898)


Stawka podatku od środków transportowych na 2024 r.

Uchwała Nr 61/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4890)  


Stawka opłaty targowej na 2024 r.

Uchwała Nr 123/XXI/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej  (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4141) 


Stawka podatku leśnego na 2024 r.

Podatek leśny za 2024 r. wynosi od powierzchni 1 ha lasu, wynikającej z ewidencji gruntów i budynków  - 72,0346 zł, tj. równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. poz. 1130).



Stawki podatku rolnego na 2024 r.

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych – 224,075 zł, tj. równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów (będących użytkami rolnymi) – 448,15 zł, tj. równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. poz. 1129).