Oświadczenia składane przez radnych w związku z objęciem mandatu 6 maja 2024 r.