Informacja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Rymań uchwały nr II/11/24 z 27.05.2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla lokalizacji elektrowni wiatrowych obręb Petrykozy, Jarkowo i Drozdowo

  • Obwieszczenie
    235 KB
  • Uchwała nr II/11/24 Rady Gminy Rymań
    838 KB