Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Siemyśl za 2023 r.

 • Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Siemyśl
  266 KB
 • Bilans z wykoania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Siemyśl
  262 KB
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
  272 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
  265 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  260 KB
 • Informacja dodatkowa
  662 KB

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Siemyśl za 2023 r.

 • Bilans
  271 KB
 • Rachunek zysków i strat
  264 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  259 KB
 • Informacja dodatkowa
  642 KB