Sesja L/24 - 29 marca 2024 r.

  • Informacja
    186 KB
  • Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 391)
    186 KB
  • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 392)
    186 KB