Sesja Rady Gminy Siemyśl - 23 marca 2021 r.

 • Informacja o sesji
  163 KB
 • 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 165).
  881 KB
 • 2. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 166).
  163 KB
 • 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 167).
  219 KB
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy (druk nr 168).
  178 KB
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 169).
  193 KB
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 170).
  196 KB
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 171).
  198 KB
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 172).
  190 KB
 • 9. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 173).
  260 KB