Sesja 14 czerwca 2021 r.

 • Informacja o sesji
  166 KB
 • 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji (druk nr 179).
  229 KB
 • 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 180).
  680 KB
 • 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 181).
  309 KB
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 182).
  205 KB
 • 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (druk nr 183).
  210 KB
 • 6. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 (druk nr 184).
  2 MB