Sesja 18.12.2019 r.

Zwołuję sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się  dnia 18 grudnia 2019 r. (środa) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.  

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. (druk nr 91)  

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r. (druk nr 92)  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 93)    »»»

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (druk nr 94)    »»»

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 95)    »»»

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 96)    »»»

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2020-2023 (druk nr 97)    »»»

15. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 (druk nr 98)    »»»

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na  2020 r. (druk nr 99)    »»»

17. Interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.

18. Zamknięcie sesji.