Sesja 22.11.2018 r.

W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koszalinie II dotyczącego zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta informuję, że pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Siemyśl odbędzie się w budynku Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II    »»»