Sesja 20.06.2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji     »»»

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 183)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 184)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego (druk nr 185)    »»»

- w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy w miejscowości Siemyśl (druk nr 186)    »»»

- w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 187)    »»»