Sesja 18.12.2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 212) - uchwała zostanie przedłożona na posiedzeniu Komisji Rady Gminy

- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych (druk nr 213)    »»»

oraz

- uchwalenie budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r. (druk nr 214)    »»»

- uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2017-2022 (druk nr 215)    »»»