Sesja 14.02.2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji   »»»

Podjęcie uchwał:

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siemyśl (druk nr 156)    »»»

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 157)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 158)    »»»

- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego (druk nr 159)    »»»