Sesja 31.05.2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Projekty uchwał


- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. (druk nr 102)       »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2016 r. (druk nr 103)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2016-2022 (druk nr 104)       »»»

- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego (druk nr  105)       »»»

oraz

- informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015       »»»