Sesja 27.01.2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2016-2022    »»»