Sesja 24 marca 2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Siemyśl środków stanowiących fundusz sołecki (druk 98)    »»»