• Informacja o sesji
    151 KB
  • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie - druk nr 268
    2 MB
  • projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania (...) - druk nr 269
    1 MB