Sesja 11.07.2014 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji     »»»  

Projekty uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2014 r. (druk nr 266)     »»»

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego. (druk nr 267)    »»»