Sesja 30.04.2013 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2013 r. (druk nr 185)    »»»

- w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. (druk nr 186)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości. (druk nr 187)    »»»