Sesja 21.03.2013 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji    »»»    

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2013 r. (druk nr 181)    »»»

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2013-2021. (druk nr 182)    »»»

- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (druk nr 183)    »»»