Sesja 29.05.2012 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r. (druk 115)    »»»

- zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r. (druk 116)    »»»  
- załącznik    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2012-2021 (druk 117)    »»»
- załącznik nr 1    »»»
- załącznik nr 2    »»»
- załącznik nr 3    »»»