Sesja 26.09.2012 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r. (druk nr 138),    »»»

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 139),    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (druk nr 140)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (druk nr 141)    »»»

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2012 r. (druk nr 142)     »»»