Sesja 18.04.2012 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji   »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie uchylenia uchwały (druk nr 107)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk 108)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk 109)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk 110)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk 111)    »»»

- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 112)    »»»