Sesja 12.09.2012 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie podziału Gminy Siemyśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk 137)    »»»

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w Gminie Siemyśl (druk nr 127)    »»»

- załącznik nr 1     »»»
- załącznik nr 2     »»»
- załącznik nr 3     »»»
- załącznik nr 4     »»»
- załącznik nr 5     »»»
- załącznik nr 6     »»»
- załącznik nr 7     »»»
- załącznik nr 8     »»»
- załącznik nr 9     »»»
- załącznik nr 10   »»»