Sesja 08-08-2012 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji    »»»  

Projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w Gminie Siemyśl (druk nr 127)    »»»

- załącznik nr 1     »»»
- załącznik nr 2     »»»
- załącznik nr 3     »»»
- załącznik nr 4     »»»
- załącznik nr 5     »»»
- załącznik nr 6     »»»
- załącznik nr 7     »»»
- załącznik nr 8     »»»
- załącznik nr 9     »»»
- załącznik nr 10   »»»

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 128)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

(druk nr 129)    »»»

(druk nr 130)    »»»

(druk nr 131)    »»»

(druk nr 132)    »»»

(druk nr 133)    »»»

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego (druk nr 134)    »»»