Sesja 30.05.2011 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji  »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r. (druk nr 44)  »»»

- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 45)  »»»

- w sprawie uchwalenia Programu oczyszczania Gminy Siemyśl z azbestu na lata 2011-2032 (druk nr 46)  »»»
Załącznik do uchwały »»»

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego (druk nr 47)  »»»