Sesja 29.04.2010 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF


Informacja o sesji Rady Gminy >>>


Projekty uchwał:


- w sprawie zmian w budżecie - druk nr 1


- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 2 - druk nr 3


- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości rolnej - druk nr 4


- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia  Gminy Siemyśl do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działalnia "Siła w Grupie" - druk nr 5


- zmienijąca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka - druk nr 6


- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2009 rok >>>