Sesja 28.01.2010 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF


Informacja o sesji Rady Gminy >>>


Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r. >>>


Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r. >>>


Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. >>>


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy. >>>


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka 970 Charzyno). >>>


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka  322/7 Siemyśl). >>>