Sesja 27.05. 2010 r.


Pliki opublikowane w formacie PDF


Projekty uchwał:


-  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.- druk nr 1,

-   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r. - druk nr 2,

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie programó i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej - 2 projekty - druk nr 3, - druk nr 4

- w sprawie zaciągnięcia  długoterminowego kredytu - 4 projekty ,  

- druk nr 5, druk nr 6, druk nr 7, druk nr 8,

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 9,

- w sprawie uchylenia uchwały - druk nr 10,

- w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - druk nr 11