Sesja 20.12.2010 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF


Ogłoszenie o sesji >>>


Projekty uchwał:


- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.-  uchwała >>> załaczniki >>>

- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego >>>

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl