Sesja 29.10.2009 r.


Pliki opublikowane w formacie PDF.Informacja o sesji Rady Gminy.    >>>


Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  Gminy Siemyśl na 2009 rok.   >>>


Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2009 rok.   >>>


Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.   >>>


Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.   >>>


Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.   >>>


Projekt uchwały w sprawie deklaracji przystapienia Gminy Siemyśl do Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka.   >>>


Projekt uchwały w sprawie zbycia dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych budynku i działce.   >>>


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (...) na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2008/2009.   >>>