Sesja 30.12.2008 r.

Załączniki opublikowano w formacie PDF

 • Informacja o sesji
  133 KB
 • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2008 rok.
  687 KB
 • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2008 rok.
  727 KB
 • projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008.
  235 KB
 • projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
  242 KB
 • projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
  626 KB
 • projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
  410 KB
 • projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, ...
  533 KB