Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej


ul. Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl

NIP  671-180-18-32
REGON   330920498

kod terytorialny gminy - 3208062
województwo zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski, gmina Siemyśl


 

Poradnik petenta -

 

jak załatwić sprawę urzędową

 


 

RADA  GMINY  SIEMYŚL

 


 

Ochrona danych osobowych - klauzule informacyjne
 

Informacje o polowaniach

 


Sprzedaż, najem

PRZETARGI   »»»

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I NAJMU    »»»


 

URZĄD GMINY SIEMYŚL
ul. Kołobrzeska 14
78-123 SIEMYŚL

NIP Urzędu - 671-10-46-086

Tel. 943 588 013, 943 588 017, 943 588 078

Fax. 943 585 315


e-mail: ug_siemysl@post.pl

elektroniczna skrzynka podawcza

adres skrytki na platformie e-puap: /gminasiemysl/SkrytkaESP

www.epuap.gov.pl

 

Urząd Gminy pracuje w godzinach:

poniedziałek - 7.00 - 16.00

wtorek - czwartek - 7.00 - 15.00

piątek - 7.00 - 14.00 

Należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie Punkt kasowy w Siemyślu - bez prowizji bankowej lub w innym banku na konto Urzędu Gminy Siemyśl.


Numery kont bankowych do dokonywania wpłat należności z tytułu:

opłaty skarbowej
02 8581 1030 0819 3001 0000 0000

opłaty targowej
46 8581 1030 0819 3002 0000 0000

opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
90 8581 1030 0819 3003 0000 0000

opłaty za miejsce grzebalne na cmentarzach oraz od wykonania nagrobka
37 8581 1030 0819 3004 0000 0000

pozostałe należności nie wymienione wyżej
76 8581 0004 0015 0819 2000 0001

UWAGA !

Wpłat z tytułu należności podatkowych oraz należności z tytułu miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej lub informacji o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego.